Hồ sơ ứng viên cập nhật mới

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Bùi Tình

Thỏa thuận
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên giao nhận

Trần Phi Vũ

Thỏa thuận
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Cần tìm việc quản lý sale

Lê Mai

Thỏa thuận
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên tư vấn khách hàng

Bùi Tình

Thỏa thuận
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Nhân viên Tư Vấn Giáo Dục

Bùi Tình

Thỏa thuận
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Tìm việc marketing

0387785459

Thỏa thuận
Kinh nghiệm Thỏa thuận

Hồ sơ ứng viên mới

Hồ sơ ứng viên theo ngành nghề